• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupovinu stanova u zgradama kolektivnog stanovanja koje će Općina Hadžići dodjeliti u vlasništvo ili na korištenje invalidima/nepokretnim osobama/slabo pokretnim osobama

Raspisuje se Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupovinu stanova u zgradama kolektivnog stanovanja koje će Općina Hadžići dodjeliti u vlasništvo ili na korištenje invalidima/nepokretnim osobama/slabo pokretnim osobama.

 

Kupoprodajna cijena stana-nepokretnosti ne može biti veća od tržišne vrijednosti nepokretnosti po metru kvadratnom koju utvrđuje Komisija za procjenu vrijednosti nekretnina, a u svakom slučaju ne može biti veća od 2.200,00 KM bez PDV-a po metru kvadratnom nekretnine.

 

Kupuju se dva stana veličine do 50 m2, novi-nekorišteni stanovi u zgradama kolektivnog stanovanja, spratnosti prizemlje ili prvi sprat, isključujući podrumske i suterenske stanove, pri čemu višespratna zgrada mora imati lift shodno građevinskim standardima.

 

Pravo učešća imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica koja su upisana u zemljišne knjige, kao nosioci prava svojine na stanu-nepokretnosti koji je predmet ponude.

Javni poziv ostaje otvoren deset dana od dana objavljivanja, odnosno do 08.04.2024. godine do 16,00 sati.

 

Tekst javnog poziva sa detaljnim uputstvima preuzmite OVDJE.

 

Obrazac sa pratećom dokumentacijom preuzmite OVDJE.