• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Javna rasprava o prostorno-planskom dokumentu koji se donosi jednom u 20 godina

U Multimedijalnoj sali Hadžići održana je javna prezentacija Nacrta Urbanističkog plana za urbano područje Hadžići. Radi se o jednom od najvažnijih prostorno-planskih aktata za našu lokalnu zajednicu koji se donosi jednom u 20 godina.

Primjedbe, mišljenja i prijedlozi na Nacrt dokumenta mogu se upisati u prostorijama Službe za prostorno uređenje, urbanizam i građenje Općine Hadžići ili dostaviti u pisanoj formi najkasnije do 30.4.2024. godine na adresu: Općina Hadžići, Služba za prostorno uređenje, urbanizam i građenje, Hadželi 114, Hadžići, odnosno putem e-maila: urbanizam@hadzici.ba.

Nacrt Urbanističkog plana za urbano područje Hadžići izložen je na oglasnoj ploči Općine Hadžići, oglasnoj ploči MZ Hadžići te na web stranici Općine Hadžići www.hadzici.ba.