• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Rezultati konkursa za stipendiranje učenika i studenata za školsku 2023/2024

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove Općine Hadžići nakon okončane konkursne procedure utvrdila je bodovne liste tj. rezultate konkursa za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku 2023/2024. godinu. Ukupno će se dodijeliti 133 stipendije i to 63 za učenike i 70 za studente. Kandidati koji nisu prošli imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objavljivanja rezultata na oglasnoj ploči. Prigovori se podnose direktno Općinskom načelniku putem Službe za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove (prijemni protokol). Molimo da prigovori budu argumentovani u smislu davanja autentičnih podataka o činjenicama i kandidatima na koje se prigovor odnosi, odnosno da ti kandidati ne ispunjavaju neke od uslova i kriterija ili su stipendisti drugih fondova ili institucija.

REZULTATI KONKURSA ZA UČENIKE

REZULTATI KONKURSA ZA STUDENTE