• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Održana 28. redovna sjednica Općinskog vijeća Hadžići

Pod predsjedavanjem Almina Bašića protekle subote održana je 28. redovna sjednica Općinskog vijeća Hadžići na kojoj je razmatrano 10 tačaka dnevnog reda.

Sjednici su pored 26 vijećnika prisustvovali i zastupnik u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine sa područja općine Hadžići Eldar Čomor te zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo sa područja općine Hadžići Admela Hodžić i Adi Kalem.

Većinom glasova usvojeni su izvještaji o radu Općinskog vijeća i Općine Hadžići za 2023. godinu.

Uvidom u Program rada Vijeća za 2023. godinu i izvršene analize može se zaključiti da Program rada u odnosu na planirano nije u potpunosti realizovan. Od ukupno planiranih 49 tačaka po Programu rada, Vijeće je do kraja 2023. godine realizovalo 44 teme te ostale teme koje nisu bile planirane Programom. Na osam sjednica (7 redovnih i jedna tematska) Općinskog vijeća Hadžići ukupno se razmatralo 98 tačaka. Općinski načelnik, u svojstvu predlagača, uputio je Vijeću na razmatranje 90 materijala u prijedlogu ili nacrtu.

„Za razliku od 2022. godine u kojoj je bilo skoro 37.000 predmeta u 2023. godini broj predmeta je nešto veći od 40.000. Od toga blizu 7.000 je upravnih postupaka, koji su uzgred najsloženiji postupci koji se vode u ovom organu uprave i oni su rješeni u procentu od 96 odsto. Riješenost ostalih predmeta je oko 98 odsto. Stoga se želim zahvaliti rukovodiocima službi i onima koji u njima rade na dobro obavljenom poslu, koji je bio uspješan i efikasan. Poredeći se sa drugim općinama u BiH, koje su nam slične po veličini i broju stanovnika, možemo kazati da Općina Hadžići spada u red najrazvijenih“, kazao je načelnik Ejubović obrazlažući Izvještaj o radu organa uprave Općine Hadžići u 2023. godini.

Večinom glasova usvojen je Program rada organa uprave Općine Hadžići za 2024. godinu te Izvještaj o radu Pravobranilaštva Općine Hadžići.

Vijeće je usvojilo ovogodišnje prijedloge za dodjelu Općinskih priznanja. Šestomartovska plaketa, kolektivna, dodijeljena je Tehničko - remontnom zavodu Hadžići za značajan doprinos u promoviranju općine Hadžići u oblasti privrede. Šestomartovska plaketa, pojedinačna, dodijeljena je Đemi Bećireviću i Alminu Đeliloviću za poseban doprinos u odbrambeno - oslobodilačkom ratu 92-95 i društvenom angažmanu. Zahvalnica Općine Hadžići, kolektivna, dodijeljena je Taekwondo klubu „Centar“ Hadžići za doprinos u promoviranju općine Hadžići u oblasti sporta te Udruženju invalidnih i bolesnih osoba „Ruka podrške“ za doprinos promoviranju općine Hadžići u oblasti društvenog djelovanja te promociji humanizma. Pojedinačne Zahvalnice Općine Hadžići dodijeljene su Amiru Šehiću, Azeminu Sadikoviću i Miralemu ef. Maljiću. Prizanje “Prijatelj Hadžića” pripalo je profesoru Edinu Bujaku za poseban doprinos u promoviranju općine Hadžići u oblasti nauke i kulture.

Općinsko vijeće je jednoglasno usvojilo Inicijativu Kluba vijećnika SDA Hadžići o rješavanju problema javnog gradskog prijevoza putnika na području općine Hadžići. U inicijativi se zahtjeva od Vlade KS, resornog ministarstva i operatera da po hitnoj proceduri uvedu dovoljan broj vozila i polazaka prema Hadžićima u skladu sa zahtjevima i potrebama djece i građana. Također, zahtijeva se od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove da sankcioniše operatere koji ne održavaju važeće redove vožnje.

Jednoglasno je usvojena inicijativa kluba vijećnika Naroda i pravde Hadžići o produženju ugovora o radu za doktora Ešrefa Čauševića, ambulanta Tarčin. Doktor Čaušević kroz dva mjeseca puni 65 godina i po automatizmu ide u penziju. Po hitnom postupku će se uputiti dopis prema nadležnom ministarstvu kako bi se doktoru koji već 30 godina uspješno liječi naše građane produžio ugovor za još jednu godinu.

Klub samostalnih vijećnika Redžepovac - Japalak pokrenuo je inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo o izgradnji videonadzora na području općine Hadžići. I ova inicijativa je usvojena jednoglasno.