• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Strategija prema mladima općine Hadžići 2024-2028

Općinsko vijeće Hadžići je na 27. redovnoj sjednici održanoj 28.12.2023. godine usvojilo dokument Strategija prema mladima općine Hadžići 2024-2028 sa akcionim planom za navedeni period. U cilju praćenja realizacije Akcionog plana iz Strategije prema mladima općine Hadžići 2024-2028, Općinski načelnik će imenovati Radnu grupu koja će pratiti provedbu Strategije prema mladima, vršiti monitoring i provedbu evaluacije. Aktom o imenovanju Radne grupe, Općinski načelnik će utvrditi zadatke uključujući izradu monitoring plana i metodologije za provedbu evaluacije, mjere i rokove, kao i ostala pitanja vezana za njen rad.

Dokument Strategija prema mladima općine Hadžići 2024-2028 preuzmite OVDJE.