• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Izmjena Javnog poziva za dodjelu sredstava za sufinansiranje troškova trećeg ciklusa studija i troškova specijalizacije iz zdravstvenih oblasti

U Javnom pozivu za dodjelu sredstava za sufinansiranje troškova trećeg ciklusa studija i troškova specijalizacije iz zdravstvenih oblasti, broj 03-34-2-10241-1/23 od 20.10.2023. godine, objavljenom 20.10.2023. godine na oficijelnoj web stranici Općine Hadžići i 23.10.2023. godine na oglasnoj ploči Općine Hadžići, u poglalju IV tekst koji glasi: “Krajnji rok za podnošenje prijava sa potrebnom dokumentacijom je 22.11.2023. godine” mijenja se i glasi: “Krajnji rok za podnošenje prijava sa potrebnom dokumentacijom je 20.12.2023. godine”.