• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Općina Hadžići: Konkurs za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj 2023/2024.

Raspisuje se konkurs za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj 2023/2024. godini redovnim učenicima srednjih škola, redovnim studentima, redovnim i vanrednim studentima koji imaju procenat invalidnosti preko 50%, a svi koji imaju prebivalište – boravište na području općine Hadžići.

Ukupno će se stipendirati 60 srednjoškolaca i 70 studenata. Općina Hadžići će dodjeljivati stipendije za period od deset mjeseci, mjesečna stipendija srednjoškolcima iznosi 70 KM, a studentima 150 KM.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja i na oglasnoj ploči Općine Hadžići. Dokumentacija (originalni dokumenti ili ovjerene fotokopije) sa popunjenim prijavnim listom se predaje na pisarnicu Općine Hadžići, ulica Hadželi broj 114, do 30.11.2023. godine svakim radnim danom od 08,00 do 16,00 sati i ista se neće vraćati.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti u općini Hadžići soba 102. ili putem telefona 033 475 906. Rezultati konkursa će biti objavljeni na oglasnoj ploči i web stranici Općine Hadžići. O dodjeli stipendija zaključuje se ugovor o stipendiranju kojim se bliže utvrđuju prava i obaveze davaoca i korisnika stipendista.

Tekst konkursa preuzmite OVDJE.

Prijavni obrazac preuzmite OVDJE.