• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Javna rasprava o Nacrtu Strategije prema mladima općine Hadžići 2024-2028

Općinsko vijeće Hadžići, na 26. redovnoj sjednici održanoj dana 09.11.2023. godine, donijelo je Zaključak broj: 01-02-14550/2023 kojim se utvrđuje Nacrt Strategije prema mladima 2024-2028. i stavlja na Javnu raspravu do 30.11.2023. godine.

Nacrt Strategije prema mladima općine Hadžići 2024-2028. stavlja se na Javnu raspravu Općinskom načelniku i Općinskim službama za upravu; Klubovima vijećnika i političkim subjektima kojima pripadaju; Mjesnim zajednicama na području općine Hadžići.

Nacrt Strategije prema mladima Općine Hadžići 2024-2028. objavit će se na web stranici Općine Hadžići www.hadzici.ba.

Centralna Javna rasprava će se održati 27.11.2023. godine (ponedjeljak) sa početkom u 13:00 sati u zgradi Općine, sala Vijeća, II sprat.

Pozivaju se sva zainteresirana lica, mladi, udruženja i organizacije, obrazovne ustanove, da svojim učešćem doprinesu Javnoj raspravi kako bismo imali kvalitetniji i sadržajniji Prijedlog dokumenta koji će biti upućen na Općinsko vijeće.

Mišljenja, prijedloge, primjedbe i sugestije na Strategiju prema mladima općine Hadžići 2024-2028. mogu se dostaviti Općinskom načelniku, putem Službe kabineta Općinskog načelnika do 30.11.2023. godine, putem pošte ili lično na adresu: OPĆINA HADŽIĆI, ul. Hadželi 114, 71240 Hadžići ili putem e-mail-a: kabinet@hadzici.ba

Mišljenja, prijedlozi, primjedbe i sugestije date u toku javne rasprave poslužiti će predlagaču za izradu Prijedloga Strategije prema mladima općine Hadžići 2024-2028. Primjedbe i prijedlozi dostavljeni poslije navedenog roka neće biti uzeti u razmatranje.

Nacrt Strategije prema mladima općine Hadžići 2024-2028 preuzmite OVDJE.