• Tel.: +387 33 475 900
 • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Imenovana Komisija za utvrđivanje i obilježavanje granice katastarskih općina Donji Hadžići, Lokve i Žunovnica sa granicama katastarske općine Hrasnica

U svrhu utvrđivanja i obilježavanja granice katastarskih općina Donji Hadžići, Lokve i Žunovnica sa susjednom katastarskom općinom Hrasnica (Općina Ilidža), Općinsko vijeće Hadžići je na 26. sjednici održanoj 9.11.20023. godine rješenjem imenovalo komisiju koja će obaviti ovaj posao. Komisija je u sastavu:

 1. Horman Emira, ing.geod. - predsjednik
 2. Šehić Mustafa – predstavnik k.o. Lokve (Općina Hadžići)
 3. Kozić Muhamed – predstavnik k.o. Lokve
 4. Musić Dževad – predstavnik k.o. Donji Hadžići ( Općina Hadžići)
 5. Mehdi Mirsad – predstavnik k.o. Donji Hadžići
 6. Okić Mustafa – predstavnik k.o. Žunovnica (Općina Hadžići)
 7. Sadiković Adnan – predstavnik k.o. Žunovnica.

Zamjenici:

 1. Merdanović Alem, ing. geod. – zamjenik predsjednika
 2. Odobašić Midhet – zamjenik predstavnika k.o. Lokve (općina Hadžići)
 3. Čizmić Ramiz – zamjenik predstavnika k.o. Lokve
 4. Nizić Ferida – zamjenik predstavnika k.o. Donji Hadžići (Općina Hadžići)
 5. Musić Hemo – zamjenik predstavnika k.o. Donji Hadžići
 6. Gačanović Vedad – zamjenik predstavnika k.o. Žunovnica (Općina Hadžići)
 7. Fatić Hamdija – zamjenik predstavnika k.o. Žunovnica.

 

Zadatak Komisije jeste izvršiti obilazak, utvrđivanje i obilježavanje granice katastarskih općina Donji Hadžići, Lokve i Žunovnica sa susjednom katastarskom općinom Hrasnica (Općina Ilidža). Odlukom Vlade Federacije BiH o obnovi premjera na području Općine Ilidža broj: 1303/2021 od 19.08.2021. godine pokrenut je proces obnove premjera koji će rezultirati tačnim i pouzdanim podacima o nekretninama kao i korisnicima nad istim.

 

Rješenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje i obilježavanje granice katastarskih općina Donji Hadžići, Lokve i Žunovnica sa granicama katastarske općine Hrasnica (Općina Ilidža)