• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Hadžići za 2024. godinu

Na 26. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Hadžići održanoj 09.11.2023. godine usvojen je Zaključak broj: 01-02-14549/2023 kojim se utvrđuje Nacrt Budžeta Općine Hadžići za 2024. godinu i stavlja na Javnu raspravu do 01.12.2023. godine.

Nacrt Budžeta dostavlja se na javnu raspravu: Općinskom načelniku i Općinskim službama za upravu, klubovima vijećnika i političkim subjektima kojima pripadaju, Mjesnim zajednicama Općine Hadžići. Nacrt Budžeta Općine Hadžići za 2024. godinu objavit će se na web stranici Općine Hadžići www.hadzici.ba.

Javna rasprava u mjesnim zajednicama obavit će se putem zborova građana:

- Tarčin - utorak 21.11.2023. godine u 16,30 sati u JU OŠ „Hilmi ef. Šarić“, Tarčin;

- Pazarić - srijeda, 22.11.2023. godine u 16,30 sati u JU OŠ „9. maj“, Pazarić;

- Hadžići - četvrtak, 23.11.2023. godine u 16,45 sati u JU OŠ „6. mart“ Hadžići.

Mišljenja, prijedloge, primjedbe i sugestije na Nacrt Budžeta Općine Hadžići za 2024. godinu mogu se dostaviti Općinskom načelniku, putem Službe za privredu, finansije i inspekcijski nadzor do 01.12.2023. godine, putem pošte ili lično na adresu: Općina Hadžići, ul. Hadželi 114, 71240 Hadžići ili na e-mail: ohadzici@bih.net.ba, finansije@hadzici.ba.

 

Mišljenja, prijedlozi, primjedbe i sugestije date u toku javne rasprave poslužiti će predlagaču za izradu Prijedloga Budžeta Općine Hadžići za 2024. godinu.

 

Nacrt Budžeta Općine Hadžići za 2024. godinu preuzmite OVDJE.