• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Vojska i vatrogasci spremni pomoći lokalnoj zajednici

Služba za civilno-vojnu saradnju Centra za osnovnu obuku Kasarne Pazarić OSBiH, ponudila je svoje kapacitete i resurse Općinskom štabu civilne zaštite u borbi protiv sprečavanja širenja koronavirusa COVID-19. Isto tako, Dobrovoljno vatrogasno društvo Tarčin na raspolaganju je Općinskom štabu civilne zaštite.