• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Gorska služba spašavanja i volonteri na raspolaganju građanima Hadžića

U okviru institucionalnog i sistemskog djelovanja struktura zaštite i spašavanja Gorska služba spašavanja Hadžići, u kojoj je organizovana Gorska služba zaštite i spašavanja, stavlja svoje kapacitete na raspolaganju Općinskom štabu civilne zaštite, a time i ugroženim građanima na području općine Hadžići.

Takođe,usljed pandemije coronavirusom (COVID-19) određen broj volontera će se staviti na raspolaganje zajedno sa Gorskom službom zaštite i spašavanja da pomažu najrizičnijim i najugroženijim kategorijama, odnosno licima iznad 65 godina koji žive sami i koji nemaju bližnjih srodnika u smislu dostave propisanih lijekova, dostave obezbjeđene hrane i sl.

Samo u slučaju objektivno opravdane potrebe za ovom vrstom pomoći, građanima na području općine Hadžići su na rasplaganju brojevi 061 145 793 i 062 190 729.