• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Održana pokazna vježba operativnih snaga sitema civilne zaštite Općine Hadžići

U organizaciji Službe za civilnu zaštitu i mjesne zajednice Općine Hadžići jučer je u popodnevnimi satima održana pokazna vježba operativnih snaga sistema civilne zaštite. Prema predviđenom scenariju došlo je do požara u zgradi Općine Hadžići, pri čemu je trebalo evakuirati zaposlene, ugasiti požar i medicinski zbrinuti nastradale. Posebno zahtjevan dio vježbe bila je evakuacija nastradalih specijalnom opremom sa viših spratova.

Komunikacija prema operativnim snagama išla je preko Operativnog centra civilne zaštite Općine Hadžići.

Cilj vježbe bila je provjera spremnosti, organiziranosti i osposobljenosti operativnih snaga sistema civilne zaštite, praktična provjera plana evakuacije i spašavanja te edukacija uposlenika.

U vježbi su pored uposlenika Službe za civilnu zaštitu i mjesne zajednice Općine Hadžići sudjelovali pripadnici Službe za zaštitu od požara i poplava (Vatrogasno društvo Tarčin), Služba za potrage i spašavanje iz nepristupačnih područja (GSS Sarajevo) te Služba za medicinsku pomoć (Dom zdravlja Hadžići).

Vježba se po prvi put u potpunosti provela putem Operativnog centra pri čemu je upotrijebljena nova oprema za radiokomunikaciju. Najnovijim radiokomunikacijskim uređajima opremljene su i uvezane sve službe zaštite čime je kreiran jedinstven sistem.

Na kraju vježbe sačinjena je službena analiza. Konstatovano je da su svi učesnici pokazali spremnost reagovanja na vanredne događaje u zadanim vremenskim okvirima, a pravci evakuacije unesrećenih pokazali su se ispravnim.

Pripadnicima GSS-a, Vatrogasnog društva Tarčin i Doma zdravlja Hadžići pomoćnik načelnika NIjaz Musić uručio je najnovije radiokomunikacijske uređaje.