• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Proces izrade Nacrta Strategije prema mladima Općine Hadžići za period 2024-2028 u završnoj fazi

Općina Hadžići putem Službe kabineta općinskog načelnika započela je proces izrade Nacrta Strategije prema mladima Općine Hadžići za period 2024-2028. godine i taj posao je trenutno u završnoj fazi. Strategija treba da bude usvojena do kraja godine.

Zakon o mladima Federacije BiH predviđa da su svi nivoi vlasti obavezni kreirati i usvojiti strategiju prema mladima. Taj dokument podrazumjeva programski pristup djelovanja prema mladima, što uključuje definisane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja te ciljeve strategije i mjere za realizaciju ciljeva.

Izradu teksta Nacrta strategije Općina Hadžići povjerila je Institutu za razvoj mladih „Kult“ iz Sarajeva. Ovaj institut ima ekspertizu i iskustvo u izvođenju istraživanja od društvenog značaja.

S tim u vezi protekle sedmice u zgradi Općine Hadžići održan je sastanak na kom su prezentirani rezultati istraživanja položaja i potreba mladih općine Hadžići. Terenski rad na prikupljanju podataka i anketiranje mladih realizirani su u periodu od kraja marta do kraja maja 2023. godine. Prilikom prikupljanja podataka angažirani su anketari s područja naše općine, a koji su i sami mlade osobe, u dobi od 18 do 30 godina starosti.

Iz rezultata istraživanja položaja i potreba mladih izdvaja se nekoliko zanimljivih podataka. Na pitanje da li bi bili voljni pokrenuti vlastiti biznis 70,9% mladih odgovorilo je potvrdno, ali da nisu u mogućnosti. Mladih, koji aktivno rade na pokretanju vlastitog biznisa ima 8%, a da su već pokrenuli svoj posao potvrdilo je 5,4% ispitanih. U Hadžićima 53,4% omladine nije pohađalo neki kurs ili edukaciju koji nisu u sklopu redovnog obrazovanja, dok je 43,8% ispitanih išlo na neku dodatnu edukaciju. Članstvo mladih u organizacijama civilnog društva je na veoma niskom nivou. Mladi u najvećoj mjeri nisu članovi organizacija, odnosno, njih 84,7% kaže da nije član niti jedne organizacije. Ova populacija je optimistična po pitanju svoje budućnosti, što potvrđuje postotak od 51,4%, dok ih je 20,1% jako optimistično. Pesimističan i jako pesimističan pogled na svoju budućnost ima 6,4% mladih u Hadžićima.

Drugi po redu sastanak održale su i radne grupe za izradu Strategije sa koordinacionim tijelom. Oni će na osnovu predstavljenih uputstava i definiranih rokova nastaviti istraživanja po oblastima, razmjenjivati informacije i određivati ciljeve za završetak ovog procesa.

Strategija prema mladima Općine Hadžići sadržavat će oblasti od interesa za mlade kao što su obrazovanje, zapošljavanje i samozapošljavanje mladih, zdravstvena zaštita mladih, socijalna briga prema mladima, kultura i sport, aktivizam i informisanje te sigurnosti mladih.

Općina Hadžići uložila je poseban napor u procesu izrade Strategije s ciljem poboljšanja položaja mladih. Dokument Analize položaja i potreba mladih Općine Hadžići biće dostupan na oficijelnoj web stranici Općine Hadžići.