• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Oglas o licitaciji za prodaju građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje

Raspisuje se licitacija čiji je predmet neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Hadžići namijenjeno za izgradnju stambenog objekta. Lokacija je S5-k.č. 935/18 neizgrađeno građevinsko zemljište površine 1206m2 upisano u k.o. Hadžići.

 

Pravo učestvovanja na licitaciji imaju domaća i strana fizička i pravna lica koja u skladu sa važećim zakonima mogu steći pravo vlasništva na pomenutom zemljištu. Licitacija će se održati 18.09.2023.godine u zgradi Općine Hadžići ( Hadželi 114/II) u sobi broj 208 u 12:00 sati.

Početna cijena je 140 KM po metru kvadratnom što za površinu od 1206 m2 iznosi 168.840,00 KM.

Učesnici licitacije su dužni uplatiti iznos od 10% od početne cijene nekretnine tj. iznos od 16.884,00 KM.

 

Oglas sa detaljnim upustvima preuzmite OVDJE.