• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Dezinfekcija ulica u Hadžićima, Pazariću i Tarčinu

Postupajući u skladu sa naredbom Općinskog štaba civilne zaštite usvojenoj na 2. vanrednoj sjednici održanoj 23.3.2020. godine Služba za vodosnadbjevanje i asanaciju terena jutros je vršila dezinfekciju ulica u Hadžićima, Tarčinu i Pazariću.

Ovo je nastavak aktivnosti na sprečavanju širenja bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19). U isto vrijeme Kantonalno javno komunalno preduzeće “Rad” poduzima pojačane aktivnosti na prikupljanju i odvozu otpada zbog vanredne situacije izazvane pandemijom koronavirusa.