• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Obavještenje građanima o načinima odlaganja otpada na području općine Hadžići

Na području općine Hadžići u posljednjem periodu na desetinama lokacija evidentiran je alarmantan slučaj otpada odloženih pored kontejnera. Naime radi se o kabastom, krupnom otpadu koji zahtjeva posebno zbrinjavanje. Nesavjesni građani pored kontejnera odlažu i zemlju, granje, pilotu, autogume, otpad i ostatke građevinskog materijala, kao i drugi krupni otpad koji nastaje u procesu industrijske, zanatske, građevinske, poljoprivredne ili druge proizvodnje, pa čak i animalni otpad (životinjske lešine i otpad životinjskog porijekla).


Kako je nepropisno i nesavjesno odlaganje otpada česta pojava na području općine Hadžići, ovim putem obavještavamo i upozoravamo nesavjesne građane da će Općina Hadžići pokrenuti inspekcijske postupke za svaki zabilježen prekršaj zagađivanja okoline od strane fizičkih i pravnih lica.

Radnici KJKP “Rad” Sarajevo, koje je i nadležno za odvoz otpada, zaduženi su za odvoz otpada isključivo iz kontejnera, shodno tome isti nisu u mogućnosti odvajati vrijeme za čišćenje okolo kontejnera, sanirati divlje deponije , sortirati kabasti i drugi otpad i sl. Na području općine Hadžići objezbjeđen je odvoz kabastog otpada dva puta godišnje o čemu građani budu blagovremeno obavješteni od strane Općine. Također, jednom godišnje se vrši i velika koordinirana akcija čišćenja. Tom prilikom, komunalna preduzeća, u koordinaciji sa Općinom Hadžići i mjesnim zajednicama, realizuju čišćenje prvenstveno onih lokaliteta koji nisu obuhvaćeni programima redovnog održavanja i divljih deponija, a u skladu sa prioritetima koje iskažu mjesne zajednice.

Stoga molimo građane da prijave sva lica koja nepropisno odlažu otpad na sljedeće brojeve telefona 033 660 000 Eko redari, te 033 475 956 općinska inspekcija, koji će prekršioce dalje inspekcijski procesuirati.

Kaznene odredbe izreći će se shodno Odluci o prekršajima protiv javnog reda i mira Općine Hadžići (Službene novine Kantona Sarajevo broj 51/18 ), i to novčanom kaznom u rasponu od 150 do 6000 KM.

Molimo sve građane općine Hadžići, da ovo upozorenje shvate krajnje ozbiljno i učine sve da područje ove općina bude ljepše i urednije, tako što će prestati stvarati divlje deponije otpada, a proizvedeni otpad propisno zbrinjavati.

U prilogu ovog upozorenja i fotografije koji predstavljaju ogledalo naše (ne)kulture i (ne)brige za okoliš!