• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU STEONIH JUNICA

Na osnovu Sporazuma zaključenog između Općine Hadžići i Humanitarne organizacije Muslim Aid Sarajevo, Općina Hadžići raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu steonih junica. Pravo na učešće u Projektu za dodjelu steonih junica imaju fizička lica koja imaju prebivalište na području općine Hadžići, posjeduju poljoprivredno zemljište u površini od 5 duluma ili zemljište uzeto u zakup najmanje na 5 godina i adekvatan štalski objekat lociran u blizini
stambenog objekta u kojem isti stanuje i ispunjavaju uslove propisane Pravilnikom i ovim Javnim pozivom, a posebno prioritetne kategorije stanovništva - nezaposlene osobe. Pravo na dodjelu junica nemaju lica koja su u dobila donaciju junice od Općine, nadležnih ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija u zadnje tri godine. Pravo učešća nemaju
lica koja imaju više od dva grla/krave/junice. Pravo učešća nemaju članovi porodice (po pravoj liniji) zaposlenika Muslim Aid Association i Općine Hadžići.

Obrazac zahtjeva i izjave se mogu preuzeti na web stranici Općine Hadžići ili na info–pultu Općine Hadžići i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Općine Hadžići sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu steonih junica“.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, finansije i inspekcijski nadzor općine Hadžići II sprat soba broj 204 ili na broj telefona 033/475-948 svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

Nepotpuna, neuredna, netačna i neblagovremena dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 22.08.2023. godine do 16,00 sati.

Tekst javnog poziva sa detaljnim uputstvima preuzmite OVDJE

Obrazac za prijavu na javni poziv preuzmite OVDJE

Izjavu preuzmite OVDJE

Izjavu za neupisane u registar preuzmite OVDJE