• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Obavijest: Ostvarite pravo na banjsko liječenje u 2023. godini

Obavještavamo građane da je Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo raspisalo Javni oglas za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje dopunskih prava porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demoblisanih boraca u Kantonu Sarajevo za 2023. godinu – banjsko liječenje.

Zahtjev za upućivanje na banjsko - klimatsko liječenje (medicinsku rehabilitaciju) možete preuzeti u pretincu u holu zgrade Općine Hadžići (Hadželi 114) ili putem web stranice www.hadzici.ba. Zahtjev se popunjava i predaje na protokol Općine Hadžići.

Služba za boračko-invalidsku, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, izbjegla i raseljena lica