• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Kalendar općinskih takmičenja učenika osnovnih škola u školskoj 2022/23 godini

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove Općine Hadžići zajedno sa upravama osnovnih škola sa područja općina Hadžići i Trnovo donosi Kalendar općinskih takmičenja učenika osnovnih škola u školskoj 2022/23 godini.

I Matematika 06.03.2023. - 09.00 sati – domaćin OŠ ''Hilmi ef.Šarić'' Tarčin;

II Fizika 05.04.2023. – 09,00 sati – domaćin OŠ ''6.mart'' Hadžići;

III Informatika 13.03.2023. – 09,00 sati – domaćin OŠ ''9.maj'' Pazarić;

IV Geografija 15.03.2023. – 09,00 sati – domaćin OŠ ''Hadžići'' Hadžići; 

V Historija 27.04.2023. – 09,00 sati – domaćin OŠ ''Hadžići'' Hadžići;

VI Civitas – demokratija mart 2023. –09,00 sati – online Civitas;

VII Tehnička kultura 25.april.2023. –(termin po dogovoru) – domaćin OŠ ''6.mart'' Hadžići;

VIII Sport –odbojka, 19. mart 2023. – po dogovoru KSIRC Hadžići.

Kalendar općinskih takmičenja učenika osnovnih škola u školskoj 2022/23 godini