• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

U četvrtak 34. sjednica Općinskog vijeća Hadžići

Zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća Hadžići Arben Isufi sazvao je 34. sjednicu Općinskog vijeća Hadžići za četvrtak 26.03.2020. godine u 10:00 sati. Sjednica će se održati u prostorijama Sale za sjednice Općinskog vijeća Hadžići (ul. Hadželi 114). Za 34. sjednicu Općinskog vijeća Hadžići, predložen je sljedeći dnevni red:

 

  1. Odluka Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata vijećniku Stranke demokratske akcije u Općinskom vijeću Hadžići Kalem Adiju i dodjeli mandata sljedećem kvalificiranom kandidatu sa liste istog političkog subjekta Horman Ismić Belmi;
  2. Odluka o razrješenju predsjedavajućeg Općinskog vijeća Hadžići – Prijedlog;
  3. a) Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Hadžići za period 01.01-31.12.2019. godine;b) Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja – završnog računa Budžeta Općine Hadžići za 2019. godinu – Prijedlog;
  4. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1m² korisne površine na području općine Hadžići – Prijedlog;
  5. Odluka o utvrđivanju bazne cijene za određivanje naknade za uređenje građevinskog zemljišta na području općine Hadžići – Prijedlog;
  6. Odluka o definisanju prijedloga školskih područja za javne ustanove, osnovne škole na području općine Hadžići – Prijedlog;
  7. Odluka o dopuni Odluke o evidenciji ulica čiji se obuhvat nalazi u dva ili više naseljenih mjesta – Prijedlog;
  8. Odluka o pristupanju izradi Plana parcelacije Stambeno naselje „Lokve“ – Prijedlog;
  9. Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Donji Hadžići II i III – Garovci“ – Prijedlog;

10. Informacija o stanju sigurnosti na području općine Hadžići u 2019. godini;

11. Informacija o aktivnostima KJP „Sarajevo – šume“ d.o.o. Sarajevo na području općine Hadžići;

12. Informacija o aktivnostima Uprave za šumarstvo Kantona Sarajevo na području općine Hadžići za 2019. godinu;

13. Informacija o ugroženosti teritorije općine Hadžići minsko – eksplozivnim i neeksplodiranim ubojnim sredstvima;

14. Informacija o dodjeli stipendija za školsku 2019/2020. godinu;

15. Informacija o stanju zdravstvene zaštite na području općine Hadžići;

16. Rješenja imovinsko – pravne službe: – Rješenje o utvrđivanju općeg interesa – XII hercegovačka;

17. Vijećnička pitanja, odgovori i inicijative.