• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Općina Hadžići u školskoj 2022/2023. godini stipendira 133 učenika i studenta

Općina Hadžići stipendirat će u školskoj 2022/2023. godini 133 učenika i studenta koji su ispunili uslove propisane javnim konkursom. Budžetom je za stipendije predviđeno 180.000 KM. Ove godine povećan je i broj i iznos stipendija. Studenti, njih 70, primat će 150 KM, a učenici njih 63 po 70 KM mjesečno. Studenti sa invaliditetom od 50 % nisu išli u proceduru bodovanja već su direktno dobili stipendije.

Lista studenata koji će primati stipendiju u 2023. godini

Lista učenika koji će primati stipendiju u 2023. godini.