• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Oglas za imenovanje dva člana Općinske izborne komisije Hadžići

Općinsko vijeće Hadžići objavljuje oglas za imenovanje dva člana Općinske izborne komisije Hadžići. Članove Općinske izborne komisije imenuje Vijeće uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na period od sedam godina, a mandat teče od dana davanja saglasnosti CIK-a BiH.

Tekst javnog poziva sa detaljnim uputstvima preuzmite OVDJE.

Prijavni obrazac preuzmite OVDJE.

Izjavu o nacionalnoj pripadnosti preuzmite OVDJE.

Opću izjavu preuzmite OVDJE.