• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Usvojen Budžet Općine Hadžići za 2023. u iznosu od 17 miliona KM

Danas je održana 20. redovna sjednica Općinskog vijeća Hadžići kojom je predsjedavao Almin Bašić, a kojoj je prisustvovalo 26 vijećnika. Sa 23 glasa ZA i 3 UZDRŽANA usvojen je Budžet Općine Hadžići za 2023. godinu u iznosu 17.000.000,00 KM. Radi se o do sada najvećem usvojenom budžetu općine na početku fiskalne godine. Budžet je najvažniji akt koji donosi Općinsko vijeće, a kojim se utvrđuje plan finansijskih aktivnosti Općine koji obuhvata projekciju godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđenih iznosa rashoda i izdataka. Budžet se donosi za fiskalnu 2023. godinu, odnosno za period od 01. januara do 31. decembra 2023. godine.

Većinom glasova usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Hadžići za 2022. godinu. Predloženo je povećanje u iznosu od 2 miliona KM, tako da ukupni predloženi Budžet Općine Hadžići za 2022. godinu iznosi 21.900.000,00 KM. Radi se o najvećem realizovanom budžetu općine Hadžića ikada.

“ Skoro 22 miliona KM za općinu Hadžići su jako velika sredstva. Ako se kompariramo sa općinama slične veličine vidjet ćemo da smo protekle godine radili izuzetno dobro. Budžet Goražda je recimo 9 miliona KM, budžet nama susjednog Kiseljaka je 7,5 miliona KM i da dalje ne nabrajamo. Sa ostvarenih skoro 22 miliona KM možemo ponosno dići glavu i reći da smo napravili dobar posao. To se vidi od Mostarskog raskršća do Ivan sedla kroz mnoge projekte, to se vidi na poboljšanoj kvaliteti života u našoj lokalnoj zajednici. Hvala svima koji su učestvovali u ostvarivanju ovih sjajnih rezultata”, poručio je načelnik Općine Hadžići Hamdo Ejubović.

Na dnevnom redu su bile i usvojene sljedeće tačke: Program rada Općinskog vijeća Hadžići za 2023. godinu, Izvještaj o pripremi i provođenju Općih izbora 02.10.2022. godine, Izvještaj o radu organa mjesnih zajednica na području općine Hadžići,

Odluka o pristupanju izradi Plana parcelacije „Stambeno naselje Tarčin“, Informacija o predškolskom odgoju i obrazovanju te Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračke populacije iz oblasti boračko - invalidske zaštite.