• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Praćenje kvaliteta zraka: Ukida se epizoda “Pripravnost”

Prema Izvještaju Stručnog tijela za koordinaciju i nadzor nad primjenom Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo, mjerenjem koncentracija zagađujućih materija u zraku na području Kantona Sarajevo, na većini automatskih stanica (Vijećnica, Hadžići, Vogošća i Ilijaš) nisu zabilježena prekoračenja graničnih vrijednosti za PM10 (50 µg/m3) za prethodni dan. Prekoračenje je jedino zabilježeno na području mjerenja automatske stanice Otoka.

 

Uzimajući u obzir trenutno stanje kvaliteta zraka, koje je tokom današnjeg dana značajno poboljšano, Stručno tijelo, prema odredbama Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo, ukida epizodu „Pripravnost“ u zonama A, B, C i D.

 

Prema sinoptičkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u narednim danima će biti pojava slabe temperaturne inverzije u jutarnjim i večernjim satima, ali to ne bi trebalo dovesti do ukupnog pogoršanja kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo, osim u područjima gdje je manja provjetrenost poput Otoke i Ilijaša.

 

Stručno tijelo kontinuirano prati vrijednosti zagađujućih materija, a građani će biti na vrijeme obaviješteni o svim eventualnim promjenama.