• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Zabrana korištenja sportskog igrališta OŠ “6.mart” Hadžići do daljnjeg

Poštovani sugrađani,

u cilju preveniranja, ublažavanja i otklanjanja štetnih posljedica uzrokovanih pojavom koronavirusa (COVID 19) u Bosni i Hercegovini, a na osnovu preporuka i naredbi nadležnih nivoa vlasti, direktor JU OŠ “6.mart”, na osnovu saglasnosti Školskog odbora JU OŠ “6.mart”, donio je Odluku o strogoj zabrani korištenja prostora sportskog igrališta škole i boravka na istom do daljnjeg.

Sa navedenom odlukom bit će upoznati: MUP KS – Policijska stanica Hadžići, Civilna zaštita Općine Hadžići, Vijeće roditelja te ostala javnost.

Navedene mjere provodit će se za vrijeme primjene odluka Vlade FBiH i Vlade KS o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH i Kantona Sarajevo.

S poštovanjem,

Direktor: Muhamed Čović