• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

ODRŽANE JAVNE RASPRAVE O NACRTU BUDŽETA OPĆINE HADŽIĆI ZA 2023. GODINU

Ove sedmice na području općine Hadžići održane su tri javne rasprave o Nacrtu Budžeta Općine Hadžići za 2023. godinu i to po regionalnim centrima Tarčin, Pazarić i Hadžići.

Budžet je procjena godišnjih prihoda i primitaka, te njihov raspored na utvrđene namjene, odnosno korisnike. Izrada Nacrta Budžeta Općine Hadžići za 2023. godinu ima za cilj uključivanje svih potencijalnih budžetskih korisnika, samih građana, da svojim primjedbama, prijedlozima i sugestijama, učestvuju u kreiranju budžetske politike u 2023. godini. To doprinosi realnijem utvrđivanju prioritetnih ulaganja prvenstveno vezanih za kapitalne projekte na području općine Hadžići.

Na raspravama nije zabilježen veliki odziv građana, a svi prisutni su, nakon pitanja, mogli dobiti i dodatna pojašnjenja od strane svih pomoćnika načelnika. Pomoćnik načelnika za finansije gospodin Eldar Proha istakao je da će Općinski načelnik pripremiti i blagovremeno dostaviti Općinskom vijeću na razmatranje Prijedlog Budžeta Općine Hadžići za 2023. godinu i Izvještaj o provedenim javnim raspravama, vodeći računa o svim iznesenim prijedlozima, mišljenjima i sugestijama, a u okviru mogućih raspoloživih prihoda.

Mišljenja, prijedloge, primjedbe i sugestije na Nacrt Budžeta Općine Hadžići za 2023. godinu mogu se dostaviti Općinskom načelniku, putem Službe za privredu, finansije i inspekcijski nadzor do 02.12.2022. godine, putem pošte ili lično na adresu:

Općina Hadžići, ul. Hadželi 114, 71240 Hadžići, ili putem e-mail-a: ohadzici@bih.net.ba, ili finansije@hadzici.ba.

Nacrt Budžeta Općine Hadžići za 2023. godinu objavljen je na web stranici www.hadzici.ba