• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Hadžići za 2023. godinu

Općinsko vijeće Hadžići, na 19. redovnoj sjednici održanoj 10.11.2022. godine, donijelo je Zaključak broj: 01-02-10236/2022 kojim se utvrđuje Nacrt Budžeta Općine Hadžići za 2023. godinu i stavlja na Javnu raspravu do 02.12.2022. godine.

Nacrt Budžeta dostavlja se na javnu raspravu:

- Općinskom načelniku i Općinskim službama za upravu;

- Klubovima vijećnika i političkim subjektima kojima pripadaju;

- Mjesnim zajednicama općine Hadžići.

Nacrt Budžeta Općine Hadžići za 2023. godinu objavit će se na web stranici Općine Hadžići www.hadzici.ba.

Javna rasprava u mjesnim zajednicama obavit će se putem zborova građana, koji će se održati za sve mjesne zajednice u tri centra, i to:

- Tarčin - ponedjeljak 21.11.2022. godine u 16,30 sati u JU OŠ „Hilmi ef. Šarić“, Tarčin;

- Pazarić - utorak, 22.11.2022. godine u 16,30 sati u JU OŠ „9. maj“, Pazarić;

- Hadžići - srijeda, 23.11.2022. godine u 16,30 sati u JU OŠ „6. mart“ Hadžići.

Mišljenja, prijedloge, primjedbe i sugestije na Nacrt Budžeta Općine Hadžići za 2022. godinu mogu se dostaviti Općinskom načelniku, putem Službe za privredu, finansije i inspekcijski nadzor do 02.12.2022. godine, putem pošte ili lično na adresu:

OPĆINA HADŽIĆI, ul. Hadželi 114, 71240 Hadžići

ili putem e-mail-a:

ohadzici@bih.net.ba, ili finansije@hadzici.ba

Mišljenja, prijedloge, primjedbe i sugestije date u toku javne rasprave poslužiti će predlagaču za izradu Prijedloga Budžeta Općine Hadžići za 2023. godinu.