• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Nacrt Budžeta Općine Hadžići za 2023. godinu 15 miliona KM

Većinom glasova danas je na Općinskom vijeću Hadžići usvojen Nacrt Budžeta Općine Hadžići za 2023. godinu u iznosu od 15 miliona KM. Za kapitalna ulaganja, izgradnju putne i druge infrastrukture, planirano je 7.067.572,00 KM što čini 47,12% ukupnog budžeta.

Za tekuće grantove predviđeno je 2.127.100,00 KM ili 14,18%. To je novac predviđen za isplatu stipendija učenicima i studentima, nabavku lijekova, pomoć penzionerima, pomoć u liječenju teško oboljelih lica, nabavku paketa za socijalno ugrožene kategorije kao i interventne materijalne pomoći i dr. socijalna davanja. Prevoz učenika sa posebnim potrebama, pravna pomoć pripadnicima boračke populacije, finansiranje parlamentarnih grupa Općinskog vijeća Hadžići, sredstva za rad savjeta MZ-a.

Vijećnici su razmatrali i većinom glasova usvojili izvršenje Budžeta za prvih devet mjeseci tekuće godine. Od planiranih 19,9 miliona KM u pomenutom periodu ostvareno je 16,3 miliona KM ili 82,26% planiranih sredstava i veći su u odnosu na isti period prethodne godine za 3,8 miliona KM.

- Napravili smo odličan posao u godini koja će ostati zabilježena kao teška u svakom smislu te riječi. Kriza nekada može biti šansa, a mi smo rezultatima koji su iza nas baš to i potvrdili. Bogatiji za još jedno novo iskustvo ulazimo u narednu godinu veoma ambiciozno sa visoko postavljenim ciljevima da život u našoj lokalnoj zajednici učinmo još boljim i kvalitetnijim, kazao je načelnik Općine Hadžići Hamdo Ejubović.

Sa 19 glasova za, devet protiv i jednim uzdržanim usvojena je Odluka o davanju saglasnosti za izgradnju mini hidroelektrane „Toplica“ 3 na rijeci Lepenici.

“Saglasnost će se isključivo koristiti u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti, odobrenja za građanje i ostalih odobrenja potrebnih za eventualno puštanje u rad ove hidroelektrane. Dakle radi se o dokumentu koji će se koristiti u postupcima kod nadležnih organa. Te postupke će investitor Ali Vis pokretati kod Vlade Srednjobosanskog kantona i nama susjednih općina Kiseljak i Kreševo”, pojasnila je pomoćnica Općinskog načelnika Neira Abazović.

Na dnevnom redu su razmotrene i većinom glasova usvojene odluke o usvajanju i provođenju Plana parcelacije Stambeno naselje „Lokve“ Hadžići te Odluka o pristupanju izrade Plana parcelacije „Drozgometva I“.

Razmotrene i usvojene su informacije o ugroženosti teritorije općine Hadžići minsko - eksplozivnim i neeksplodiranim ubojnim sredstvima, o uspjehu, učenju i vladanju učenika osnovnih škola i srednje škole za školsku 2021/2022. godinu te o stanju sporta na području općine Hadžići. Sjednicom je predsjedavao Almin Bašić, a prisustvovalo je 27 vijećnika.