• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Koronavirus: Važno obavještenje

U skladu sa Preporukom Federalnog ministarstva zdravstva o postupanju sa pojavom pandemije koronavirusa , Jedinstveni općinski organ uprave Općine Hadžići je radi zaštite građana i uposlenika preduzeo određene mjere opreza, te Općinski načelnik putem Službe za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove, građanima općine Hadžići, koji imaju potrebu koristiti usluge ovog organa, upućuje slijedeće,

 

O B A V J E Š T E N J E

  1. Reducira se prijem stranaka u kancelarijama u zgradi Općine Hadžići na način da će biti dozvoljena posjeta samo strankama po prezentiranju pismenog poziva nadležne Službe, a ostali će moći koristiti mogućnost poziva sa info telefona koji se nalazi u holu zgrade Općine.
  2. Ograničava se vrijeme ulaska stranaka u kancelarije u zgradi Općine Hadžići na način da će se prijem vršiti od 08:00 do 12:00 sati.
  3. Građani/stranke će moći koristiti usluge šalter sale od 08:00 do 16:00 sati svakim radnim danom.
  4. Mole se građani da bez prijeke i hitne potrebe ne posjećuju zgradu Općine Hadžići, u protivnom ćemo biti prinuđeni ograničiti broj prisutnih u šalter sali.
  5. Primjena ovog obavještenja počinje od 17.03.2020. godine do daljnjeg, a sadržaj istog biće objavljen na zvaničnoj web stranici Općine, www.hadzici.ba.

Obavijest pogledajte ovdje.