• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Odluka o video nadzornom sistemu u Općini Hadžići

Video nadzor se provodi u svrhu zaštite i sigurnosti stranaka/korisnika usluga Općine Hadžići i njenih pripadajućih objektata kao i uposlenika i drugih osoba, zbog podizanje nivoa sigurnosti objekata i kompletne imovine, sprečavanja, onemogućavanja, a po potrebi istraživanja po pitanju sigurnosnih incidenata, mogućih opasnosti ili neovlaštenih fizičkih ulazaka, uključujući neovlaštene pristupe IT infrastrukturi kao i zbog sprečavanja, otkrivanja i istraživanja slučajeva krađe, uništenja i oštećenja opreme ili imovine u vlasništvu općine Hadžići.

 

 

Odluka o video nadzornom sistemu u Općini Hadžići