• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Projekat „Podrška statističkom sistemu BiH za pripremu glavnog okvira za uzorak“

U periodu od 07.11. do 28.11.2022.godine u okviru projekta „Podrška statističkom sistemu BiH za pripremu glavnog okvira za uzorak“, a u skladu sa Zakonom o statistici BiH i Zakonom o statistici u Federaciji BiH na teritoriji općine Hadžići će biti provedeno anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka.

 

Anketiranje će na području FBiH provoditi akreditovani anketari koje angažuje Federalni zavod za statistiku.

 

Anketiranje će se provoditi u većini općina BiH prema odabranom uzorku.

Prema Zakonu o statistici BiH, Zakonu o statistici u Federaciji BiH i Zakonu o zaštiti ličnih podataka, statističke institucije BiH garantuju punu povjerljivost podataka.

Koristimo priliku da Vas zamolimo za punu saradnju tokom provođenja ove veoma značajne aktivnosti za našu državu Bosnu i Hercegovinu.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte Federalni zavod za statistiku na broj telefona 033 407 037.