• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Obavještenje za građane koji su predali zahtjev za subvencioniranje grijanja

S obzirom na to da je Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo odredilo rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje uvjerenja za ostvarivanje prava za sufinansiranje-dodjelu novčanih sredstava za rješavanje socijalne potrebe grijanja boračkoj populaciji u Kantonu Sarajevo 2022. godine, do nedjelje 02.10.2022. godine, obavještavamo građane koji su podnijeli zahtjev za izdavanje uvjerenja Službi za boračko-invalidsku, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, izbjegla i raseljena lica Općine Hadžići, da ista mogu podići i u subotu, 01.10.2022. godine u zgradi Općine Hadžići. Zahtjeve za ostvarivanje gore pomenutog prava putem Ministarstva, predati preporučeno putem pošte.

Služba za boračko-invalidsku, socijalnu i  zdravstvenu zaštitu, izbjegla i raseljena lica Općine Hadžići