• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Rezultati Općinskog takmičenja iz predmeta matematika

Takmičenje iz matematike je održano po rasporedu u četvrtak 05.marta 2020. u OŠ ”Hilmi ef. Šarić” u Tarčinu sa početkom u 09:00 sati. Takmičenje je bilo pojedinačno, a takmičili su se učenici VII, VIII i IX razreda, po tri učenika iz svakog razreda škola učesnica. OŠ ”Zaim Kolar” iz Trnova je imala samo predstavnike u VII razredu. Nakon dva sata rada učenika, komisija koju imenuje Ministarstvo-PPZ KS, je pregledala radove i sumirala rezultate, a potom su proglašeni rezultati, te uručene diplome i novčane nagrade učenicima za osvojeni plasman.

 

— Najviše uspjeha kod VII-ih razreda imali su učenici OŠ ”Hadžići” iz Hadžića čiji su učenici osvojili prvo i drugo mjesto, i to: Šehović Adnan prvo mjesto sa osvojenim 21 bodom, a Mehmedović Lejla drugo mjesto sa 10 bodova. Treće mjesto je osvojila učenica iz OŠ ”6.mart” Hadžići, Hasić Belma sa 7 bodova. U ukupnom zbiru bodova po školama najuspješnija je OŠ”Hadžići” Hadžići sa 32,5 bodova, druga OŠ ”6.mart” Hadžići sa 8 osvojenih bodova, treća je OŠ”9.maj” Pazarić sa 5 bodova, četvrta OŠ ”Zaim Kolar” iz Trnova-Dejčići sa 2 boda, a peta OŠ ”Hilmi ef.Šarić” Tarčin bez bodova.

— Drugo i treće mjesto kod VIII-ih razreda zauzeli su učenici iz OŠ ”9.maj” Pazarić, Tulić Amina (II mjesto 8,50 b) i Bečarević Amer (III mjesto 6,50 b), a prvo mjesto je zauzela učenica Masleša Zerina iz OŠ ”6.mart” Hadžići sa osvojenih 11 bodova. U ukupnom plasmanu VIII-ih razreda najbolja je bila OŠ ”6.mart” Hadžići sa ukupno osvojenih 19,5 bodova, drugo mjesto je osvojila OŠ ”9.maj” Pazarić (16 b), treće mjesto OŠ ”Hadžići” Hadžići (8 b), a četvrto mjesto OŠ ”Hilmi ef.Šarić” Tarčin (2,5 b). OŠ ”Zaim Kolar” iz Trnova-Dejčići nije imala takmičara u kategoriji VIII razreda .

— Kod IX-ih razreda najbolji su bili učenici Bužo Ensar (I mjesto 11 b) i Šehović Lejla (II mjesto 8 b) iz OŠ ”9.maj” Pazarić, a treće mjesto je osvojila učenica Čović Adna (7 b) iz OŠ ”6.mart” iz Hadžića . Po osvojenom ukupnom broju bodova u ovom razredu prvo mjesto je zauzela OŠ ”9.maj” Pazarić sa 23,5 osvojenih bodova, druga je bila OŠ ”6.mart” iz Hadžića (8 b), treća OŠ ”Hadžići” Hadžići (6 b), četvrta OŠ ”Hilmi ef.Šarić” iz Tarčina (0,5 b), dok OŠ ”Zaim Kolar” iz Trnova nije imala predstavnike za IX razred. Za učenike i sve učesnike u takmičenju obezbjeđeni su sokovi, sendviči i voće.

Rezultate možete pogledati ovdje.