• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Obavijest za korisnike dodatka na djecu

Obavještavaju se korisnici dodatka na djecu da su dužni u periodu od 1.9. do 31.10.2022. godine dostaviti dokaze o ispunjenju uslova za produženje-nastavak ostvarenog prava.

 

Korisnici zahtjeve preuzimaju u Općini Hadžići (Hadželi 114), a ukoliko korisnik ne dostavi dokaze u navedenom roku prestaje pravo na dodatak na djecu sa 31.8.2022. godine za djecu u srednjim školama, odnosno sa 30.9. 2022. godine za studente na višim i visoko obrazovnim ustanovama.

Također, obavještavamo sve korisnike dodatka na djecu da je 29.6.2022. godine donesen Federalni zakon o dječijem dodatku koji stupa na snagu 9.10.2022. godine.

O primjeni Kantonalnog i Federalnog zakona korisnici će biti blagovremeno obavješteni putem web stranice www.hadzici.ba.

 

 

Služba za boračko-invalidsku , socijalnu i zdravstvenu zaštitu,  izbjegla i raseljena lica Općine Hadžići