• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

OPĆINA HADŽIĆI FINANSIRA PROJEKTE MLADIH SA 35.000 KM

Na osnovu Javnog poziva za dodjelu sredstava iz granta za mlade u 2022. godini te na osnovu prijedloga Komisije za odabir projekata za finansiranje i sufinansiranje iz sredstava budžeta Općine Hadžići, načelnik Općine Hadžići donio je Odluku o raspodjeli sredstava za projekte mladih. Planiranih 35.000 KM dodjelit će se za 21 projekat. Na osnovu bodova ostvarenih ocjenjivanjem svakog člana Komisije pojedinačno, zaključeno je da je od pristigle 24 prijave od strane 23 aplikanata eliminatorne kriterije zadovoljio 21 projekat.

Odluku pogledajte OVDJE