• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Budžet općine Hadžići povećan za dodatnih 4,9 miliona KM

Pod predsjedavanjem Almina Bašića danas je održana 17. redovna sjednica Općinskog vijeća Hadžići kojoj je prisustvovalo 27 vijećnika. Većinom glasova usvojen je rebalans budžeta općine Hadžići za 2022. godinu.

Ostvareno je povećanje u iznosu od 4,9 miliona KM tako da ukupni predloženi budžet za tekuću godinu iznosi 19.9 miliona KM. Skoro 95 odsto novca bit će utrošeno na kapitalne projekte.

Odluka o davanju saglasnosti za izgradnju mini hidrocentrale na rijeci Lepenici povučena je sa dnevnog reda. Razmatrane su i usvojene informacije o ostvarivanju socijalne zaštite na području općine Hadžići i o ostvarivanju dječije zaštite i zaštite civilnih žrtava rata.