• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Sutra 17. sjednica Općinskog vijeća Hadžići

Zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća Hadžići Mujo Ibrica sazvao je 17. redovnu sjednicu Općinskog vijeća za četvrtak 7.7.2022. u 10:00 sati. Sjednica će se održati u Sali za sjednice Općinskog vijeća Hadžići (ul. Hadželi 114, zgrada Općine).

 

 

Predložen je sljedeći dnevni red: Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Hadžići za 2022. godinu - Prijedlog; Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Hadžići - Prijedlog; Odluka o davanju saglasnosti za izgradnju mini hidrocentrale na rijeci Lepenici - Prijedlog; Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Hadžići - Nacrt; Odluka o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca, pasa i mačaka, načinu postupanja sa izgubljenim i napuštenim životinjama i psima lutalicama na području općine Hadžići - Nacrt; Informacija o ostvarivanju socijalne zaštite na području općine Hadžići za 2021. godinu; Informacija o ostvarivanju dječije zaštite i zaštite civilnih žrtava rata; Informacija o unutrašnjoj organizaciji i stanju kadrova službi za opću upravu Općine Hadžići; Rješenja imovinsko - pravne službe te Vijećnička pitanja, odgovori i inicijative.

POZIV ZA 17. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA HADŽIĆI