• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Podrška malim farmerima: Dodijeljena 31 visokosteona junica

Sredinom maja ove godine Općina Hadžići i Muslim Aid Sarajevo isporučili su 20 visokosteonih junica krajnjim korisnicima koji su zadovoljili uslove javnog poziva, a danas je ovaj projekat okončan potpisivanjem preostalih ugovora sa 11 građana naše općine.

Općina Hadžići je donirala 80% novčanih sredstava za nabavku 31 visokosteone junice pasmine simentalac i pokrila direktne troškove projekta sa približno 114.000 KM. Iznos od 20% troškova sufinansirali su odabrani korisnici. Organizacija Muslim Aid Sarajevo provela je proceduru nabavke i odabir porodica.

“Hvala svima koji su se prijavili na ovaj konkurs. Namjera nam je da ovakvim projektima obogatimo stočni fond naše općine i podstaknemo domaću proizvodnju mlijeka. Nastavit ćemo pomagati svima koji žele da se bave stočarstvom ili poljoprivredom. S obzirom na to da su nepovoljne prilike u svijetu, ali i kod nas, hrana će biti jako skupa. Oni koji je budu proizvodili sebi će olakšati”, kazao je načelnik Ejubović.

Ugovore su danas potpisali: Fišo Zijad, Šarić Delila, Bajrić Ernesa, Čizmić Saim, Bužo Sakib, Reizbegović Nihad, Kazazović Enisa, Šehić Vehid, Musić Mina, Čović Dženan i Bandić Uzeijr. Njima će junice biti isporučene u četvrtak.