• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

ODLUKE, NACRTI ODLUKA I NACRTI ZAKLJUČAKA SA 14. SJEDNICE OV HADŽIĆI -JAVNA RASPRAVA VODOZAŠTITNE ZONE

Općinsko vijeće Hadžići je na 14. sjednici održanoj 19.05.2022. godine donijelo Odluku o usvajanju urbanističkog projekta „Igman – Veliko polje“, Odluku o provođenju urbanističkog projekta „Igman – Veliko polje“, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju mjesnih zajednica na području općine Hadžići i Odluku o pristupanju izradi plana parcelacije "Osenik".

Na istoj sjednici doneseni su i Nacrt odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Bjelotine”, Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Košćan” i Nacrt Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište bunara BH1 te Zaključak u utvrđivanju Nacrta Elaborata zaštite izvorišta na vodovodnom sistemu na području općine Hadžići za izvorišta Bjelotine i Košćan broj: 01-02-4994/2022, Zaključak o utvrđivanju Nacrta Elaborata zaštite izvorišta na vodovodnom sistemu na području općine Hadžići za izvorišta Bjelotine i Košćan broj: 01-02-4995/2022 i Zaključak o utvrđivanju Nacrta Elaborata zaštite bunara BH1 Općine Hadžići, broj: 01-02-4993/2022 koji se stavljaju na javnu raspravu do 17.06.2022. godine.

Nosilac Javne rasprave je Služba za razvoj i stambeno - komunalne poslove, a javna rasprava će se održati dana 08.06.2022 u 14.00 sati u Sali Općinskog vijeća Hadžići, zgrada Općine, drugi sprat.

Nacrti Elaborata zaštite će biti dostupni svim zainteresovanim subjektima na uvid svakim radnim danom od 08.30 do 15.30 sati u Službi za razvoj i stambeno - komunalne poslove u zgradi Općine Hadžići, a Nacrt Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorištima će se dostaviti svim subjektima iz tačke 3.

Nacrt odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Bjelotine”

Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Košćan”

Nacrt Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište bunara BH1

Zaključak o utvrđivanju Nacrta Elaborata zaštite izvorišta na vodovodnom sistemu na području općine Hadžići za izvorišta Bjelotine i Košćan broj: 01-02-4994/2022

Zaključak u utvrđivanju Nacrta Elaborata zaštite izvorišta na vodovodnom sistemu na području općine Hadžići za izvorišta Bjelotine i Košćan broj: 01-02-4995/2022

Zaključak o utvrđivanju Nacrta Elaborata zaštite bunara BH1 Općine Hadžići, broj: 01-02-4993/2022

Odluka o pristupanju izradi plana parcelacije "Osenik"

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju mjesnih zajednica na području općine Hadžići

Odluka o usvajanju urbanističkog projekta „Igman – Veliko polje“

Odluka o provođenju urbanističkog projekta „Igman – Veliko polje“