• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Dodijeljne steone junice za 20 porodica

Načelnik Općine Hadžići Hamdo Ejubović i direktorica Muslim Aid Sarajevo Edina Šehić Saliji potpisali su danas u Hadžićima ugovore o dodjeli 20 visokosteonih junica sa krajnjim korisnicima koji su zadovoljili uslove javnog poziva.

Junice će ovim porodicama biti isporučene već u četvrtak. Preostalih 11 porodica ugovore će potpisati u narednoj sedmici.

Ugovore su danas preuzeli: Guta Zijo, Bašović Džemal, Polutak Lejla, Čičko Enisa, Oputa Arnesa, Horman Fata, Bajrić Irna, Šabanović Zekija, Mehremić Atif, Birdžo Salko, Birdžo Dženan, Selimović Elnes, Odobašić Akif, Duraković Ajka, Mulagić Nijaz, Masleša Ahmet, Šabanija Suvada, Duran Merima, Masleša Emin, Vatrić Zejnil.

Općina Hadžići je donirala 80% novčanih sredstava za nabavku 31 visokosteone junice pasmine simentalac i pokrila direktne troškove projekta sa približno 114.000 KM. Preostali iznos od 20% troškova sufinansirali su odabrani korisnici

Organizacija Muslim Aid Sarajevo provela je proceduru nabavke junica i izabrala krajnje korisnike.