• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Kalendar općinskih takmičenja 2019/2020

Na osnovu Statuta Općine Hadžići, programskih sadržaja osnovnih škola i Kalendara Prosvjetno-pedagoškog zavoda Kantona Sarajevo, Općinska služba za opću upravu,društvene djelatnosti i zajedničke poslove, a nakon usaglašenih stavova na sastanku sa direktorima osnovnih škola sa područja općina Hadžići i Trnovo održanog 3. februara 2020. godine donosi Kalendar općinskih takmičenja učenika osnovnih škola u školskoj 2019/20. godini.

Matematika – 05.03.2020. – 09:00h – domaćin – OŠ “Hilmi ef. Šarić” Tarčin;

Fizika – 06.03.2020. – 09:00h – domaćin – OŠ “9. maj” Pazarić;

Informatika – 11.03.2020. – 09:00h – domaćin – OŠ “6. mart” Hadžići;

Geografija – 10.03.2020. – 09:00h – domaćin – OŠ “Hadžići” Hadžići;

Bosanski jezik i književnost – 27.03.2020. – 09:00 sati – domaćin – OŠ “6. mart” Hadžići;

Civitas/Demokratija – 21.03.2020. – 09:00h – domaćin – OŠ “Hadžići” Hadžići;

Sport – 04.04.2020. – 10:00h – domaćin – KSIRC Hadžići;

Tehnička kultura – 14.04.2020. – (termin po dogovoru) – domaćin – OŠ “Zaim Kolar” Trnovo.

Za svako pojedinčano takmičenje uradit će se poseban zaključak o pokroviteljstvu istog. Rok za podnošenje prijava učenika i ekipa najkasnije do 28.02.2020. godine. Sastavni dio Kalendara čini rekapitulacija troškova.