• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Upozorenje građanima na opasnost od izbijanja požara na otvorenom prostoru

S obzirom na to da su počeli radovi na čišćenju livada, obradivih površina i šuma, te spaljivanju suhe trave i niskog rastinja, korova i slično, a imajući u vidu da je u istom periodu prošle godine evidentiran veliki broj požara na otvorenom prostoru (požari trave, niskog rastinja i šuma), iz Kantonalne uprave civilne zaštite upozoravaju građane na slijedeće:

- Zabranjeno je bilo kakvo loženje vatre u šumama i na šumskom zemljištu kao i na drugom zemljištu na udaljensti manjoj od 150 metara od šume;

- Zabranjeno je bilo kakvo loženje vatre u blizini površina pod usjevima, stambenih naselja, željezničkih pruga, vodova dalekovoda, naftovoda i sl.;

- Zabranjeno je spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru za vrijeme vjetra i noću;

- Ako se spaljivanje obavlja u prisutnosti više vlasnika, odnosno korisnika zemljišta koji organizovano vrše spaljivanje na većoj poljoprivrednoj površini, dužni o tome obavijestiti vatrogasnu jedinicu;

- Posebno upozoravamo da su lica koja izvrše spaljivanje korova ili loženje vatre na otvorenom prostoru dužna mjesto spaljivanja pregledati i ostatke u potpunosti ugasiti.

 

Izazivanje šumskog požara, namjerno ili nepažnjom predstavlja krivično djelo. Apelujemo na sve građane, poljoprivrednike i šumske radnike da se pridržavaju zakonskih odredbi, da ne pale vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljaju upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavaju prirodu i okoliš, jer vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.

 

Vatrogasci 123

Policija 122

Kantonalni operativni centar 121

Operativni centar CZ Hadžići 033/421-400

Zaštita od požara i vatrogastvo: 033/428-551