• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Održana 33. sjednica Općinskog vijeća Hadžići

Pod predsjedavanjem Adija Kalema danas je održana 33. sjednica Općinskog vijeća Hadžići. Prisustvovalo je 26 vijećnika te je Vijeće moglo punovažno odlučivati. U dva sata koliko je trajala sjednica razmotreno je i usvojeno 11 tačaka dnevnog reda.

Usvojen izvještaj pravobranilaštva

Vijećnici su usvojili Izvještaj o radu Pravobranilaštva Općine Hadžići za 2019. godinu. Pravobranilaštvo je u prošloj godini imalo 87 parničnih predmeta od čega je okončano 19 i to šest predmeta sa pozitivnim ishodom i 13 predmeta na drugi način. Sporovi završeni na drugi način su uglavnom oni u kojima se Općina nije protivila tužbenim zahtjevima.

Dodijeljena Općinska priznanja za 2019. godinu

Općinsko vijeće je usvojilo odluke o dodjeli Općinskih priznanja za 2019. godinu. Kolektivna „Šestomartovska plaketa“dodijeljena je Udruženju za traženje zarobljenih i nestalih iz Hadžića, a pojedinačne Muhamedu Čoviću i Salemu Dupovcu. Kolektivna „Zahvalnica Općine Hadžići“ dodijeljena je TR Željo i Obala, a pojedinačne Feridi Nišić, Nusretu Topaloviću i Muhamedu (Hame) Dupovcu. Posebno počasno priznanje „Prijatelj Hadžića“ koje se dodjeljuje zaslužnim kolektivima i pojedincima koji nemaju sjedište, odnosno boravište na području općine Hadžići pripalo je Nerminu Subašiću.

Podrška poljoprivredi

Vijećnici su jednoglasno podržali Odluku o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava iz Budžeta Općine Hadžići za 2020. godinu – podrška poljoprivredi. Ovom Odlukom Općina se obavezala na sufinansiranje nabavke nove poljoprivredne mehanizacije i odgovarajućih priključaka, opreme za mljekarstvo i opreme za pčelarstvo (izuzev košnica). Dodjeljivat će se sredstva u iznosu od 20% od vrijednosti nabavljene mehanizacije i opreme, a nabavka novih plastenika površine 100 m2 i više dodjeljivat će se sredstva u iznosu od 50% od vrijednosti plastenika. Finansiranje promotivnih aktivnosti i ostalih vidova podrške iz oblasti poljoprivredne proizvodnje, vršit će se u skladu sa raspoloživim sredstvima, a na prijedlog Komisije ili nadležne službe. Općina Hadžići je u svom budžetu za 2020. godinu predvidjela sredstva za poljoprivredu u iznosu od 100.000 KM.

Urbanistički projekat “Igman- Veliko polje”

Vijećnici su usvojili Nacrt Urbanističkog projekta “Igman-Veliko polje” te odluke o usvajanju i provođenju istog. Područje obuhvaćeno granicom Plana površine je 37,5 hektara. Osnovna namjena prostora je: mirni odmor i šetnja (planinarenje) – sistem pješačkih i planinarskih staza, rekreativno-sportske površine te objekti u funkciji turističko-rekreativnog kompleksa.

Usvojen LEAP Općine Hadžići za period 2020-2030

Na današnjoj sjednici usvojen je Lokalni ekološki akcioni plan općine Hadžići 2020-2030. godine. Projekat izrade LEAP-a u općini Hadžići je započeo krajem decembra 2018. godine potpisivanjem Sporazuma o suradnji sa Regionalnim centrom za zaštitu okoliša za Centralnu i Istočnu Evropu, Ureda u Bosni i Hercegovini. Proces izrade trajao je od decembra 2018. godine do decembra 2019. godine i organiziran je na demokratskim principima uz potpunu transparentnost, pristup svim informacijama, te uz uključivanje svih relevantnih sudionika sa područja općine (predstavnika općinskih organa vlasti, zdravstvenog, obrazovnog, poslovnog i nevladinog sektora, te medija). U tom periodu proveden je niz aktivnosti s ciljem prikupljanja ažurnih podataka, upoznavanja javnosti o svrsi i ciljevima LEAP-a i samom procesu izrade te zajedničke identifikacije primjenjivih akcija za poboljšanje stanja okoliša u općini Hadžići u narednih 10 godina.

Vijeće je još usvojilo i Informaciju o radu KJP Veterinarska stanica Sarajevo – Veterinarska ambulanta Hadžići te rješenja imovinsko – pravne službe.