• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Obavijest za građane koji su se prijavili na Javni poziv za dodjelu sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu

Obavještavamo građane koji su se prijavili na Javni poziv za dodjelu sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu da su dužni najdalje do petka 25.2.2022. godine dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 

 

-Kućna lista;

-Uvjerenje sa Biroa za zapošljavanje za sve punoljetne članove domaćinstva navedene na kućnoj listi; i/ili;

-Dokaz o visini primanja (GIP-1022 za 2021. godinu ili zadnji ček od penzije) za sve punoljetne članove domaćinstva navedene na kućnoj listi;

- CIPS-ova prijava za nosioca domaćinstva na kućnoj listi.

 

Gore navedenu dokumentaciju potrebno dostaviti Sekretarima mjesnih zajednica do 25.02.2022. godine do 16,00 sati, nakon čega će se u skladu sa Pravilnikom izvršiti odabir domaćinstava koja ispunjavaju uslove javnog poziva.

 

- MZ Hadžići - svakim radnim danom od 08:00-16:00 sati, a najdalje do petka 25.02.2022. godine;

- MZ Pazarić - svakim radnim danom od 08:00-16:00 sati, a najdalje do petka 25.02.2022. godine;

- MZ Tarčin - ponedjeljak, srijeda i petak od 08:00-16:00 sati, a najdalje do petka 25.02.2022. godine.

 

DODATNI JAVNI POZIV za dodjelu sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu za 2022. godinu