• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Danas isplata dječijih dodataka i ostalih prava po osnovu zaštite porodice sa djecom

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava da će danas, po osnovu zaštite porodice sa djecom, korisnici ovog prava u KS moći podići januarske naknade u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune. Za ovu namjenu resorno ministarstvo je izdvojilo 4.710.747,74 KM. Pomenuta sredstva su izdvojena za 10.035 korisnika prava na: dječiji dodatak, naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, novčanu pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu, jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, te dodatna pomoć na ime prehrane djeteta do šest mjeseci.