• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Obavijest

Obavještavaju se porodice sa djecom da je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, izbjegla i raseljena lica Kantona Sarajevo, na osnovu donesenih izmjena Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom, donijelo Instrukciju o visini dječijeg dodatka.

Prema navedenoj Instrukciji, dječiji dodatak iznosi 52,50 KM mjesečno po djetetu, uvećani dječiji dodatak iznosi 78,75 KM mjesečno po djetetu, a dječiji dodatak za porodice sa troje ili više djece iznosi 57,75 KM mjesečno za svako dijete.

Za ostvarivanje prava na dječiji dodatak nije potrebno dostavljati vlasništvo nad motornim vozilom.

Uvećani dječiji dodatak u prodici sa troje i više djece dodjeljuje se bez obzira na imovinski cenzus.

Zahtjevi za ostvarivanje prava iz oblasti dječije zaštite podnose se putem protokola Općine Hadžići.

Dosadašnji korisnici dječijeg dodataka, porodilje u radnom odnosu i van radnog odnosa ne trebaju podnositi nove zahtjeve.

 

Služba za boračko-invalidsku, socijalnu i zadravstvenu zaštitu, izbjegla i raseljena lica