• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Javni poziv za predlaganje kandidata – kolektiva i pojedinaca za dodjelu Općinskih priznanja

Komisija za odlikovanja i općinska priznanja objavljuje Javni poziv za predlaganje kandidata – kolektiva i pojedinaca za dodjelu Općinskih priznanja. Općinska priznanja su: „Šestomartovska plaketa“ (jedna kolektivna i dvije pojedinačne) i „Zahvalnica Općine Hadžići“ (do tri kolektivne i do tri pojedinačne).

Prijedlog za dodjelu priznanja mogu podnijeti privredna društva, političke partije, mjesne zajednice, ustanove, udruženja kao i drugi organi i organizacije koji imaju sjedište na području općine Hadžići, te pojedinci koji imaju prebivalište na području općine Hadžići.

Priznanja se dodjeljuju kolektivima i pojedincima sa područja općine Hadžići za postignute rezultate u svim oblastima privrednog i društvenog života. Rok za podnošenje prijedloga je ponedjeljak, 31.01.2022. godine. Prijedlozi pristigli poslije isteka roka, nepotpuni i neuredni prijedlozi neće se razmatrati.

Prijedlozi sa naznakom „Javni poziv za dodjelu općinskih priznanja - Komisija za odlikovanja i općinska priznanja“ dostavljaju se na protokol u zgradi Općine Hadžići, ul. Hadželi broj: 114 ili putem pošte na adresu: Općina Hadžići, Hadželi 114, 71240 Hadžići sa naznakom „Javni poziv za dodjelu općinskih priznanja – Komisija za odlikovanja i općinska priznanja“.

Prijedlozi za dodjelu Općinskih priznanja podnose se na propisanom obrascu koji možete preuzeti na linku ispod.

Javni poziv za dodjelu Općinskih priznanja 2022

Obrazac za dodjelu Općinskih priznanja 2022