• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Održan sastanak sa predstavnicima KJKP “GRAS”

Na inicijativu općinskog načelnika, a u cilju rješavanja problema funkcionisanja javnog gradskog prijevoza na području općine Hadžići danas je održan sastanak sa predstavnicima KJKP„GRAS“. Sastanku su prisustvovali načelnik Hamdo Ejubović sa svojim pomoćnicima, v.d. direktor “GRAS”-a Jakub Kubur direktor minibuskog saobraćaja Salko Šehović te zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo sa područja općine Hadžići Admela Hodžić.

Općinski načelnik je ukazao na brojne probleme u funkcionisanju javnog gradskog prijevoza na području mjesnih zajednica Osenik, Mokrine, Drozgometva i Lokve, ali i na preostalim utvrđenim linijama na području općine. Potrebno je što prije pristupiti rješavanju problema, posebno imajući u vidu da je počela nova školska godina pa su i povećane potrebe za prijevozom učenika, istakao je općinski načelnik.

Na sastanku je zaključeno da će GRAS od petka, 7. februara 2020. uspostaviti minibusku liniju Hadžići-Drozgometva-Selimovići,dok je linija prema MZ Mokrine uvjetovana stanjem na cesti i stanjem voznog parka. Općina Hadžići će izdvojiti novac za kupovinu četiri pogonska motora za četiri minibusa kako bi se upotpunosti normalizovao kombi saobraćaj, rečeno je na današnjem sastanku.