• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Hadžići za 2022. godinu

Općinsko vijeće Hadžići, na 10. redovnoj sjednici održanoj 11.11.2021. godine, usvojilo je Nacrt Budžeta Općine Hadžići za 2022. godinu i stavilo ga na javnu raspravu do 10.12.2021. godine. Javna rasprava u mjesnim zajednicama obavit će se putem zborova građana, koji će se održati za sve mjesne zajednice u tri centra, i to:

 

 

- Tarčin - utorak 30.11.2021. godine u 16,45 sati u JU OŠ „Hilmi ef. Šarić“, Tarčin;

- Pazarić - srijeda, 01.12.2021. godine u 16,30 sati u JU OŠ „9. maj“, Pazarić;

- Hadžići - četvrtak, 02.12.2021. godine u 16,45 sati u JU OŠ „6. mart“ Hadžići.

 

Mišljenja, prijedloge, primjedbe i sugestije na Nacrt Budžeta Općine Hadžići za 2022. godinu mogu se dostaviti Općinskom načelniku, putem Službe za privredu, finansije i inspekcijski nadzor do 10.12.2021. godine, putem pošte ili lično na adresu:

 

Općina Hadžići, ul. Hadželi 114, 71240 Hadžići, ili putem e-mail-a: ohadzici@bih.net.ba, ili finansije@hadzici.ba.

 

Općinski načelnik pripremit će i blagovremeno dostaviti Općinskom vijeću na razmatranje Prijedlog Budžeta Općine Hadžići za 2022. godinu i Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi, vodeći računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iznesenim na javnoj raspravi, a u okviru mogućih raspoloživih prihoda.

 

Nacrt Budžeta Općine Hadžići za 2022. godinu preuzmite ovdje.